На теб

  На теб, който показа ми, че мога, Когато нямах вяра в мен; На теб, който каза ми, че съм красива, Когато чупех огледала подред;